25 Mayıs 2008 Pazar

Tabip Teğmen ve Üsteğmenler ordudan ayrılmak için neden çaba sarf etmektedir?

Tabip Teğmen ve Üsteğmenler ordudan ayrılmak için neden çaba sarf etmektedir?
1- Mecburi hizmet süresi:
Sivil hekimler 18 ay zorunlu hizmete isyan ederken hatta birçoğu görev yerlerine gitmezken, askeri tabiplerin zorunlu hizmeti15 yıl ve buna ek olarak uzmanlık eğitimimizde geçen 5-6 yılda eklenince 20 küsür yıl ediyor. Türkiye de mecburi hizmeti en uzun memur kesimidir. Dışarıda bu kadar çok iş imkanı varken bu süre çok uzun gelmektedir.

2- Tam gün yasası:
Şu anda askeri hekimler sivil meslektaşlarının dörtte biri ücretle çalışırlarken ve ülkenin her yerinde görev yaparken sivil doktorlara yapılan iyileştirmelerin dışında tutulması tüm muazzaf tabiplerde hayal kırıllığı yaratmaktadır. Askeri hekimler bir kısmı maaşlarının 1/4 ünden feragat ederek part time (mesai dışında ve kurum tüm görevlerini eksiksiz olarak yaparak) özel de çalışmaktadırlar.Yeni hazırlanan tam gün yasası ile askeri doktorlar durumlarında her hangi bir düzeltme yapılmadan bu haklarının ellerinden alınacağını düşünmektedir. Kurumu ikna etmeye çalışmaktansa her şeyi göze alıp gitmek daha kolay gelmektedir.

3- Sağlık Tazminatı:
Türk Silahlı kuvvetlerinde spesifik yapılan her türlü icraata tazminat veriliyor.
Örnek: dalgıçlık, paraşüt, EOD, hakimlik,öğretmenlik, pilotluk, maliye, bölük komutanı tazminatı, bakım komutanı tazminatı... ama olunması ve yapılması en zor olan hatta spesifikliği ve riskleri tartışılmayacak kadar açık olan doktorluğun tazminatı olmadığını bir levazım, piyade yüzbaşının bir askeri doktor yüzbasıdan fazla maaş aldığını yeni mezun olan tabip teğmen ilk maaşıyla görüyor .

4- Tıpta Uzmanlık Sınavı:
Bir Tabip Teğmen istediği bir bıranşta uzmanlık yapamamaktadır.Kuvvetinin o branşta kadro açması gerekmektedir. Sivilde 50-51 puanla girilen bölümlere GATA 70 puanlarla girenler olmuştur... bakınız: 2006 tus sınavı beyin cerrahı hava kontenjanı taban puanı 71, sivilde en fazla 55 tir. Diğer bütün branş kontenjanlarının çok düşük olduğu askeri hekimlerin uzmanlaşmak için büyük çaba gösterdiği göz önündedir.

5- Uzmanlık Kadroları:
Geçen sene 100 olan kontenjan bu sene 75 e düşmüş olup gelecek senelerde de düşeceği belirtilmektedir.Silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan uzman sayısını azalmaktadır.
Pratisyen hekime ihtiyacı vardır(bu silahlı kuvvetlerin fikri).. bunun için askeri hastanelerin kadroları azaltılmaktadır buda gösteriyorki ilerde uzman olmak daha da imkansız hale gelmektedir.
Tıp fakültesine bu personel pratisyen kalmak için girmemiştir.Buda dışarıya çıkıp uzmanlaşmak için sarfedilen çabaları artırmaktadır.

6- Görev yerleri:
Şu anda Türkiye nin en ücra köşelerinde sivil hekimlerin 7-8 bin YTL maaş karşılığında bile gitmediği yerlerde askeri hekimler 1500-2000 YTL maaşla bir omzunda piyade tüfeği diğer omzunda acil çantasıyla operasyonlara katılmakta orada yaşayan sivil halka da sağlık hizmeti vermektedir. Bu insanlar dünyaya bir kere geldiğinin farkında olan dünyayı takip eden insanlar.

7- maaşlar:
Bir askeri doktor ne kadar maaş alıyor zaten biliniyordur.
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞIN konuşmasından alıntıdır"Uzman hekimlerimiz ortalama bin 500 YTL maaş, ortalama 4 bin YTL ise döner sermayeden ücret alıyorlar. Ama ortalama bir uzman hekim ayda 5 bin 500 YTL ücret alıyor.Pratisyen hekimlerde de en düşük ücret 4 bin YTLdir Aile Hekimlerine ise 6 bin 300 YTL ödenmektedir.’’Bu konudan bahsedilirken sivil doktorlar sizden az alıyor gibi bir savunmayla artık kimse ikna olamıyor. Sivilde çalışan herhangi bir doktorla konuşarak bu konu teyit edilebilir.
bilinidiği üzere askeri birliklerin bazılarında işçi sınıfında çalışan vatandaşlarımız mevcuttur.. kendileri 1500 ytl maaş+ 500 ytl tazminat ve adını bile bilmediğim tazminatlar ile 2500 ytl maaş almaktadırlar, hibir sorumlulukları olmadan..
bakınız: hava kuvvetleri lojstik komutanlığı hava ikmal bakım komutanlıkları, üs istihkam taburları...

8- Hizmet ve döner sermaye nöbet:
Bir askeri hekim hiç bir zaman görevden kaçmaz, ettiği hipokrat yaminine sadıktır.. sivillerin hekimlerin gitmeye terör bölgesi dahil olmayan yerlerde askeri hekimler halkımıza hizmet vermektedirler.Hizmet ettiğimiz tüm kesimler (erler dahil)sevk edildikleri her yerde döner sermaye bıraktıkları halde bizlerin asıl işini oluşturan muayneden döner sermaye alınamamaktadır.Askeri doktorlaren düşüğü 5 olmak üzere ayda 20 lere varan nöbetler tutmakta ve bir çogu nöbet istirahat kullanamamaktadır.. kesinlikle baktığ hasta başına , yaptığı ameliyat başına ücretlendirilmemektedir, ve kesinlikle döner sermayeleri yoktur ve kesinlikle çift maaş almamaktadırlar''

Askeri hekimlerin tam gün kanunun kapsamı dışında tutulacağı söylenmekte ve bu hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan hiç bir sağlık merkezinde çalışamayacakları ifade edilmektedir. Yani sadece muayenecilik yapabileceklerdir.